з
  • Сповіщення служби через ситуацію в Україні…Більше
Перейти до основного вмісту

Умови користування веб-сайтом UPS

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ПЕРЕД ЙОГО ВИКОРИСТАННЯМ («ВЕБ-САЙТ»). ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ («ВЕБ-САЙТ») РЕГУЛЮЮТЬ ВАШЕ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ. ВЕБ-САЙТ ДОСТУПНИЙ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ, ЛИШЕ ЯКЩО ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УСІМА УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ ВЕБ-САЙТ. ОТРИМУЮЧИ ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ ЧИ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЙОГО, ВИ ТА ОСОБИ, ЯКИХ ВИ ВПОВНОВАЖЕНІ ПРЕДСТАВЛЯТИ («ВИ», «ВАШІ»), ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ.

1. ВІДПОВІДНІСТЬ КОРИСТУВАЧА ВИМОГАМ

Веб-сайт надається компанією UPS і доступний лише юридичним і фізичним особам, що досягли повноліття та мають право укладати угоду згідно з чинним законодавством. Якщо ви не відповідаєте цим критеріям, ви не маєте права використовувати Веб-сайт.

На початок сторінки

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ УМОВ КОРИСТУВАННЯ

Ці Умови користування регулюють ваше використання Веб-сайту та всіх програм, програмного забезпечення й послуг (разом «Послуги»), доступних на Веб-сайті, крім випадків, коли такі Послуги є предметом окремої угоди. Для користування певними Послугами та іншими розділами, наданими для вас на веб-сайті, можуть застосовуватися особливі правила («Угода щодо надання послуг»). Будь-які такі Угоди щодо надання послуг доповнюють відповідні Послуги, перераховуються в додатку або через гіперпосилання, пов’язане з відповідними Послугами.

На початок сторінки

3. ПОПРАВКИ

UPS може змінити та оновити ці Умови користування в будь-який час. Продовження користування Веб-сайтом після будь-яких змін в Умовах користування означає вашу згоду з ними. Кожен аспект Веб-сайту може бути змінено, доповнено, видалено або оновлено без повідомлення на власний розсуд UPS. UPS також може змінити або впровадити плату за продукти й послуги, що надаються через Веб-сайт, будь-коли на власний розсуд. UPS може в будь-який час на власний розсуд створювати або змінювати загальні правила та обмеження, які стосуються інших продуктів і послуг UPS.

На початок сторінки

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ UPS

Ці загальні умови й положення UPS про надання послуг («Умови надання послуг UPS»), що застосовуються до перевезень і пов’язаних із ними послуг, які надає компанія UPS, регулюють використання Вами перевезень і пов’язаних із ними послуг компанії UPS, отримуваних на цьому Веб-сайті, на додаток до будь-яких інших умов і положень, які можуть застосовуватися до транзакції, що передбачена цими Умовами використання Веб=сайту та Договорами про надання послуг. Умови надання послуг UPS включені до цих Умов використання, тому всі посилання в цьому документі на Умови використання вважаються такими, що включають, наскільки це можливо, Умови надання послуг UPS.

На початок сторінки

5. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДСИЛАЄТЬЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ І СЛУЖБИ

Надсилання інформації через Веб-сайт і Служби регулюється цими Умовами використання. Ви запевняєте та гарантуєте, що будь-яка інформація, яку Ви надсилаєте через Веб-сайт чи Служби, буде точною та повною, і що Ви оновлюватимете цю інформацію за необхідності.

Стосовно будь-якої фізичної особи, чиї персональні дані Ви надсилаєте до компанії UPS через Веб-сайт і Служби, Ви запевняєте компанію UPS, що Ви вповноважені надавати ці дані та що Ви надали необхідне повідомлення та отримали всі необхідні згоди на обробку цих даних, як це передбачено в Службах, якими Ви користуєтесь.

На початок сторінки

6. ЛІЦЕНЗІЯ ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Усі права інтелектуальної власності («Інтелектуальна власність»), пов’язані з Веб-сайтом і його вмістом («Вміст»), є виключною власністю UPS, її філіалів або третіх осіб. Вміст захищено авторськими правами та іншими законами як у США, так і в інших країнах. Елементи Веб-сайту також захищені законами про товарний вигляд, комерційну таємницю, недобросовісну конкуренцію та іншими законами, та їх не дозволяється копіювати або підробляти повністю чи частково. Уся графіка, піктограми та інші елементи, що з’являються на веб-сайті, є товарними знаками, знаками обслуговування або товарним виглядом («Знаки») UPS, її філіалів чи інших осіб, які надали UPS право та ліцензію на використання таких Знаків, і не дозволяється їх використовувати будь-яким чином без чіткої письмової згоди UPS. Ви не маєте права копіювати, відтворювати, змінювати, здавати в оренду, позичати, продавати, створювати похідні роботи, завантажувати, передавати або поширювати Інтелектуальну власність Веб-сайту будь-яким чином без попередньої письмової згоди UPS чи відповідної третьої особи, за винятком тих випадків, коли ви безпосередньо вповноважені цими Умовами. UPS не надає вам жодних прямих або непрямих прав на Інтелектуальну власність UPS або будь-якої третьої особи, за винятком випадків, коли такі права прямо надані в цьому документі.

UPS надає вам обмежену особисту ліцензію, що не підлягає передачі, субліцензуванню та не є такою, яку можна відкликати, на: (а) доступ і користування сайтом, Вмістом і Послугами лише у формі, зазначеній UPS, і (б) доступ і користування комп’ютерними та мережевими послугами, що пропонуються на Веб-сайті («Системи UPS») лише у формі, дозволеній UPS. За винятком цієї обмеженої ліцензії, дозволяючи вам доступ до Веб-сайту, UPS не передає жодні додаткові права власності на Системи UPS, інформацію або дані, доступні через Системи UPS («Інформація»), Вміст, Послуги, Веб-сайт або будь-яку іншу власність UPS. Жодну частину Вмісту або Інформації не може бути відкликано, змінено, відтворено, перевидано, перекладено на будь-яку мову або комп’ютерну мову, повторно передано в будь-якій формі, перепродано або повторно поширено без попередньої письмової згоди UPS, за винятком випадків, передбачених законом, або коли це прямо зазначено в цьому документі. Ви не можете створювати, продавати, пропонувати для продажу, змінювати, редагувати, відтворювати, демонструвати, публічно використовувати, розповсюджувати, повторно передавати або будь-яким іншим чином використовувати Вміст без прямого дозволу UPS.

На початок сторінки

7. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

Окрім інших обмежень, зазначених у цих Умовах користування, ви погоджуєтеся, що:

а) не будете приховувати походження відомостей, переданих через Веб-сайт;
б) не будете розміщувати помилкові або неправдиві відомості на Веб-сайті;
в) не будете використовувати будь-які наявні послуги, відомості, програми або програмне забезпечення, доступні на Веб-сайті, і отримувати до них доступ способом, не передбаченим UPS;
г) не будете вводити або завантажувати на Веб-сайт будь-які відомості, що можуть містити віруси, зловмисні програми типу «троянський кінь», «хробак», програми «бомби сповільненої дії» або інші програми, створені з метою спричинення шкоди, створення перешкод, перехоплення або експропріації будь-якої системи, Веб-сайту чи Відомостей, а також відомості, які порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
ґ) доступ до певних розділів Веб-сайту обмежено для клієнтів UPS;
д) вам не дозволяється використовувати Веб-сайт, Системи UPS і Послуги та отримувати до них доступ способом, який, на думку UPS, може негативно вплинути на ефективність роботи або функції Систем, Послуг, Веб-сайту UPS чи перешкодити доступу уповноважених осіб до Систем, Послуг чи Веб-сайту UPS;
е) не маєте права використовувати фреймінг для включення будь-яких аспектів і компонентів Вмісту або Відомостей без письмового дозволу UPS.

На початок сторінки

8. ДОСТУП ДО СИСТЕМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-САЙТІ

Використання Систем та Інформації, пов’язаних з перевезенням відправлень, а також доступ до них регулюється такими умовами:

1. «Системи перевезення» складаються із систем UPS, які використовуються для забезпечення відстеження вантажу, часу в дорозі, пунктів UPS, перевірки адреси та інших функцій і відомостей стосовно відправлення посилок через UPS. Системи перевезення та інформація, отримана за допомогою таких систем, («Інформація про перевезення») можуть використовуватися виключно у зв’язку з вантажами, відправленими вами, для вас або від вашого імені, і ні з будь-якою іншою метою.
2. Системи перевезення та Інформація про перевезення є приватною власністю UPS. UPS дає вам змогу використовувати функцію відстеження в межах Систем перевезення виключно для відстеження вантажів, переданих вами або для вас через UPS для доставки, і ні з будь-якою іншою метою. Ви за жодних обставин не можете розкривати Інформацію про перевезення на будь-якому іншому Веб-сайті, або якимось іншим чином її відтворювати, передавати, копіювати, зберігати, використовувати чи продавати задля отримання прибутку без письмового дозволу UPS. Це індивідуальна послуга, тому вам не дозволяється передавати ваше право на використання Систем перевезення й Інформації про перевезення. Будь-яке використання такої Інформації або доступ до неї способом, що суперечить цим умовам, суворо забороняється та є несанкціонованим.
3. Будь-яке використання пристроїв автоматичного інформування, роботизованих модулів, засобів для повторного збору й вилучення даних, програм, командних файлів або інших механізмів зі схожими функціональними можливостями прямо забороняється.

На початок сторінки

9. ПОСИЛАННЯ

1. Вихідні посилання Веб-сайт може містити посилання на веб-сайти та ресурси третіх осіб (разом «Посилання»). Ці Посилання надаються виключно для зручності, UPS не надає жодної підтримки таким сайтам і не підтверджує їхній вміст. UPS не надає жодних гарантій стосовно функціонування цих ресурсів, справності наданого там програмного забезпечення, точності та об’єктивності представленої там інформації, якості послуг чи програм, що розташовані на будь-якій сторінці за Посиланнями. UPS не несе відповідальності щодо функціонування сайтів за цими Посиланнями та доступності представленого на них вмісту або послуг. Ви відвідуєте будь-яке з таких Посилань на власний ризик. Вирішивши скористатися Посиланням, Ви погоджуєтеся з умовами використання, включно з політикою щодо конфіденційності таких сайтів, але не обмежуючись нею.
2. Вхідні посилання Посилання на будь-яку сторінку Веб-сайту, що відрізняється від http://www.ups.com, за допомогою текстового посилання за відсутності окремої угоди з UPS суворо забороняється. Окрім того, на будь-яких веб-сайтах, що містять посилання на http://www.ups.com або будь-яку доступну там сторінку, забороняється: а) копіювати розміщений там Вміст; б) використовувати пошукову систему або створювати рамки навколо Вмісту; в) натякати певним чином на підтримку третьої особи або її продукту з боку UPS або її філій; г) спотворювати будь-які факти, зокрема їхню співпрацю з UPS або будь-якими її філіями; ґ) надавати неправильні відомості щодо продуктів і послуг UPS; д) використовувати будь-який логотип чи знак компанії UPS та будь-якої з її філій без письмового дозволу UPS.

На початок сторінки

10. НАДАННЯ ДАНИХ

UPS не приймає ідеї, концепції або методи щодо надання нових послуг чи продуктів через Веб-сайт («Коментарі»). За наявності таких Коментарів ви підтверджуєте, що: а) вони не розглядатимуться приватно чи з точки зору власності; б) UPS та її філії не зобов’язані підтримувати конфіденційність таких відомостей; в) UPS має необмежене, остаточне, універсальне та безоплатне право використовувати, передавати, відтворювати, публікувати, демонструвати, розповсюджувати й використовувати такі Коментарі будь-яким чином.

На початок сторінки

11. ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ви погоджуєтеся з тим, що UPS на власний розсуд може завершити або зупинити Ваше використання Веб-сайту, Систем UPS, Відомостей, Послуг і Вмісту в будь-який час і з будь-якої причини або без причини (на власний розсуд), навіть якщо такі дії до інших осіб не застосовуються. У такому разі ви маєте відразу: а) припинити використання Веб-сайту та б) знищити будь-які наявні копії стосовно Вмісту. Якщо ви продовжите використовувати Веб-сайт, Системи UPS, Відомості або Послуги після такого припинення, ваші дії розглядатимуться як правопорушення. Окрім того, ви погоджуєтеся з тим, що UPS не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою особою за припинення або тимчасове припинення вашого доступу до Веб-сайту, Систем UPS, Відомостей або Послуг.

На початок сторінки

12. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ

UPS НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ, СИСТЕМ UPS, ПОСЛУГ, ВІДОМОСТЕЙ АБО ВМІСТУ. ВИКОРИСТАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО ВИ ЗДІЙСНЮЄТЕ НА СВІЙ РИЗИК.

ВЕБ-САЙТ, СИСТЕМИ UPS, ВІДОМОСТІ, ПОСЛУГИ ТА ВМІСТ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» (БЕЗ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ). UPS, ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ В ПОВНІЙ МІРІ, У ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЧИ ІНШИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ СЕРЕД ІНШОГО ГАРАНТІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. UPS, ЇЇ ФІЛІЇ, ЛІЦЕНЗІАРИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ І НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ВИЧЕРПНОСТІ, БЕЗПЕКИ АБО СВОЄЧАСНОСТІ ВМІСТУ, ВІДОМОСТЕЙ ЧИ ПОСЛУГ, НАДАНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ АБО СИСТЕМ UPS. ЖОДНІ ВІДОМОСТІ, ОТРИМАНІ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ, НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЯКЩО ВОНИ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ UPS ЯК ТАКІ В ЦИХ УМОВАХ КОРИСТУВАННЯ.

ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ТОМУ ГАРАНТІЇ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ МОЖУТЬ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ. ЯКЩО ВИ ДІЄТЕ ЯК СПОЖИВАЧ, НА ВАШІ ЗАКОННІ ПРАВА, ЯКІ НЕМОЖЛИВО АНУЛЮВАТИ (ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ), ЦІ УМОВИ НЕ ВПЛИВАЮТЬ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ТА ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ГАРАНТІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМИ УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ, СПРАВЕДЛИВІ Й ОБҐРУНТОВАНІ.

На початок сторінки

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


UPS НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛИШЕ ЗА ФАКТИЧНІ ЗБИТКИ, ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА В МІРІ, У ЯКІЙ UPS БУДЕ ВИЗНАНА ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ. ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА UPS, ЇЇ ФІЛІЇ, ЛІЦЕНЗІАРИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ТРЕТІ ОСОБИ, ЯКІ ЗГАДУЮТЬСЯ НА ВЕБ-САЙТІ, НЕ НЕСУТЬ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, ШТРАФНІ АБО НАСТУПНІ ЗБИТКИ, ВТРАЧЕНІ ПРИБУТКИ ЧИ ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ ВТРАТОЮ ДАНИХ, АБО ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, СПРИЧИНЕНЕ ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ, СИСТЕМ UPS, ВІДОМОСТЕЙ, ПОСЛУГ АБО ВМІСТУ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ Є ПІДСТАВОЮ ГАРАНТІЯ, ДОГОВІР, ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДЕЛІКТ АБО БУДЬ-ЯКА ІНША ПРАВОВА ПІДСТАВА, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ОБІЗНАНОСТІ UPS ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. У МІРІ, У ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ, ЗАЗНАЧЕНІ В ЦИХ УМОВАХ КОРИСТУВАННЯ, Є ВИКЛЮЧНИМИ Й ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯМИ, ПЕРЕДБАЧЕНИМИ ЦИМИ УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ.

На початок сторінки

14. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ, ВКЛЮЧНО З ЕКСПОРТНИМ КОНТРОЛЕМ

Ви погоджуєтеся використовувати Веб-сайт лише згідно з усіма застосовними законами, правилами й нормативними актами таким чином, щоб це, виключно на розсуд UPS, не мало негативного впливу на престиж або репутацію UPS, а також зобов’язуєтеся не чинити дій, які можуть підштовхнути UPS до порушення будь-яких законів, правил чи нормативних актів, застосовних до UPS.

UPS і Веб-сайт розташовані в США. США та інші окремі юрисдикції регулюють експорт продукції та інформаційного вмісту. Ви погоджуєтеся діяти згідно з такими застосовними обмеженнями й не експортувати або реекспортувати Вміст (включно з будь-яким програмним забезпеченням чи Послугами) у країни або окремим особам, для яких експорт забороняється законодавством США чи іншими застосовними законами або нормативними актами експортного контролю. Якщо ви отримуєте доступ до Вмісту (включно з будь-яким програмним забезпеченням або Послугами) чи Відомостей і завантажуєте їх, ви підтверджуєте, що знаходитеся в країні, експорт до якої не забороняється, а також, що ви не є особою або організацією, для якої заборонено експорт. Ви повністю відповідаєте за дотримання законів територіальної юрисдикції та будь-яких інших застосовних законів щодо імпорту, експорту або реекспорту Вмісту (включно з будь-яким програмним забезпеченням або Послугами).

На початок сторінки

15. ЗАЯВИ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ

За винятком архівних відомостей у цьому документі, твердження на цьому Веб-сайті є твердженнями щодо перспектив у межах змісту Розділу 27А Закону про цінні папери (1933) і Розділу 21E Закону США про цінні папери та біржі (1934) згідно із законодавством США. Такі твердження про перспективи містять певні ризики та неточності, включно з твердженнями щодо намірів, сподівань або поточних очікувань UPS і її керівництва щодо стратегій компанії, її перспектив і майбутніх результатів. Певні фактори можуть викликати значне відхилення фактичних результатів від зазначених у твердженнях про перспективи, зокрема економічні й інші умови на ринках нашої діяльності, умови конкуренції, довгострокові нормативно-правові, економічні й інші наслідки подій 11 вересня 2001 р., страйки, зупинка та зменшення темпів роботи, державне регулювання, підвищення цін на авіаційне й моторне паливо, циклічні та сезонні коливання результатів діяльності, форс-мажори або інші ризики, передані на розгляд Комісії з цінних паперів і бірж США (результати розгляду додано в цьому документі за посиланням).

На початок сторінки

16. ЮРИСДИКЦІЯ

У ПОВНІЙ МІРІ, У ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВИ ЯВНО ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ-ЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ, СПРИЧИНЕНІ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-САЙТУ, СИСТЕМ UPS, ВІДОМОСТЕЙ, ПОСЛУГ І ВМІСТУ, МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ СУДОМ ШТАТУ АБО ФЕДЕРАЛЬНИМ СУДОМ ОКРУГУ ФУЛТОН, ШТАТ ДЖОРДЖІЯ, США, А ТАКОЖ ЯВНО ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ЗАПЕРЕЧЕНЬ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ЗАРАЗ АБО ПІЗНІШЕ, ЩОДО МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ЧИ ЮРИСДИКЦІЙ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ТАКИХ СУДОВИХ РОЗГЛЯДІВ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ПОЗОВ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-САЙТУ, СИСТЕМ UPS, ВІДОМОСТЕЙ, ПОСЛУГ І ВМІСТУ, НЕОБХІДНО ПОДАТИ ПРОТЯГОМ 1 (ОДНОГО) РОКУ ВІД ДАТИ ВИНИКНЕННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЗОВУ.

На початок сторінки

17. КЕРІВНИЙ ЗАКОН І МОВА

У повній мірі, у якій це дозволено законодавством, ці Умови користування регулюються внутрішніми матеріально-правовими законами штату Джорджія в Сполучених Штатах Америки, за винятком 1) конфліктів з основним законодавством у штаті Джорджія; 2) Конвенції ООН щодо договорів для міжнародної купівлі-продажу товарів; 3) Конвенції про давність позову в міжнародній купівлі-продажі товарів від 1974 та 4) Віденського протоколу від 11 квітня 1980 р. про внесення змін у Конвенцію від 1974.

На початок сторінки

18. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з цими Умовами користування ви не можете передавати ці Умови, а також інтереси, права й обов’язки. Якщо будь-яке з положень у цих Умовах користування буде визнано недійсним судом відповідної юрисдикції, недійсність такого положення не вплине на юридичну застосовність інших положень у цих Умовах користування, які й надалі матимуть юридичну силу. Відмова від будь-якої з цих Умов користування не вважається відмовою в подальшому від цієї умови чи будь-якої іншої.

На початок сторінки

19. ПИСЬМОВИЙ ДОКУМЕНТ

Ви можете зберігати ці Умови користування в письмовій формі, роздрукувавши їх для своїх записів, і ви відмовляєтеся від будь-яких інших вимог щодо підтвердження цих Умов користування за допомогою письмового документа.

На початок сторінки

20. ЦІЛІСНІСТЬ УГОДИ

ЯКЩО ЦЕ ЯВНО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ОКРЕМОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ, УГОДОЮ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИ ІНШОЮ ПИСЬМОВОЮ УГОДОЮ МІЖ ВАМИ ТА КОМПАНІЄЮ UPS АБО У ВІДПОВІДНОМУ ПОСІБНИКУ З ПОСЛУГ І ТАРИФІВ UPS, ЦІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СТАНОВЛЯТЬ ЗАГАЛЬНУ УГОДУ МІЖ ВАМИ ТА UPS СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ, СИСТЕМ UPS І БУДЬ-ЯКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЛУЖБИ, ЗБЕРЕЖЕНОЇ В НИХ ІНФОРМАЦІЇ ТА ВМІСТУ, І ЗАМІНЯЮТЬ СОБОЮ ВСІ ДИСКУСІЇ, РОЗМОВИ ТА УГОДИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРЕДМЕТА ЦИХ УМОВ КОРИСТУВАННЯ.

На початок сторінки

21. ДЛЯ ЖИТЕЛІВ КВЕБЕКУ

Сторони заявляють, що вони вимагають, щоб ці Умови користування та всі пов’язані з ними документи, наявні чи майбутні, складалися лише англійською мовою.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

На початок сторінки

22. ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Запитання або коментарі щодо Веб-сайту можна надсилати у відділ обслуговування клієнтів UPS.

На початок сторінки